นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์

Specialty: จักษุวิทยา - จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา - จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526
วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2533
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Phakic IOL Specialist
+ See More
Day Time Location
Thu513:00 - 16:0013:0016:00NS 18 Eye Center
ศูนย์รักษาโรค