พญ. ปาริชาต เทียบรัตน์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- ออร์โธปิดิกส์เด็ก, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548-2549
- ออร์โธปิดิกส์เด็ก, Inselspital, Bern University, สวิตเซอร์แลนด์, 2553-2554
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00NS 20B (Orthopaedic Center)
ศูนย์รักษาโรค