นพ. ปัญญา วงศ์ปฏิมาชัย

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2532
การศึกษาหลังปริญญา
- การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง, Eisin Clinic, Japan, 2540
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Anatomical Specimen, Asia IRCAD-Taiwan, Lukang, ใต้หวัน, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- ศัลยกรรมตกแต่งจากการบาดเจ็บ, ศัลยกรรมเกี่ยวกับเอ็น, เวชศาสตร์การกีฬา, การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง, ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
Active Memberships
- International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine (ISAKOS) International Affiliate Member of American Academy of Orthopaedic Surgeons and American Association of Orthopaedic Surgeons
Doctor's Schedule
Day Time Location
Mon209:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Mon213:00 - 15:3013:0015:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue309:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed409:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Wed413:00 - 15:3013:0015:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
Thu513:00 - 16:0013:0016:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri609:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Fri613:00 - 15:3013:0015:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat709:30 - 12:0009:3012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat713:00 - 15:3013:0015:30Orthopaedic Center (BIC 20B)