พญ. นุสรา วงศ์รัตนภัสสร

Specialty: ตจวิทยา - ตจวิทยา, การรักษาเกี่ยวกับความงาม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาตจวิทยา (โรคผิวหนัง), ประเทศไทย, 2541
การศึกษาหลังปริญญา:
- ตจวิทยา (โรคผิวหนัง), โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2536-2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cosmetic laser surgery, Facial rejuvenation, Chemical peeling, Filler injection, Botox injection
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.209:00 - 16:0009:0016:00NS 12A (Skin Center)
อ.309:00 - 16:0009:0016:00NS 12A (Skin Center)
พ.409:00 - 14:0009:0014:00NS 12A (Skin Center)
พฤ.509:00 - 14:0009:0014:00NS 12A (Skin Center)
ศ.609:00 - 16:0009:0016:00NS 12A (Skin Center)
ส.709:00 - 12:0009:0012:00NS 12A (Skin Center)
ศูนย์รักษาโรค