นพ. นรเทพ กุลโชติ

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2545
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Adult Reconstructive Surgery (Hip - Knee Replacement), โรงพยาบาลรามาธิบดีl, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2553
- Trauma Surgery, University of Medizin Gottingen, Germany, 2556
วุฒิบัตร:
- สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Trauma Surgery
+ See More
Day Time Location
Sun113:00 - 15:0013:0015:00NS 20B (Orthopaedic Center)
ศูนย์รักษาโรค