ผศ.พญ นภิสวดี ว่องชวณิชย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, ไตวิทยา

ภาษา

อังกฤษ, แมนดาริน, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2535
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2539, Recertified 2549
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต, สหรัฐอเมริกา, 2542, Recertified 2552
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, ประเทศไทย, 2548
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, University of Arizona Health Sciences Center, Tucson, Arizona
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Kidney Transplant, Hypertension
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 17:0008:0017:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Wed408:00 - 19:0008:0019:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)
Sun108:00 - 20:0008:0020:00Nephrology (Kidney) Center (BIC 19B)