พญ. ณหทัย ภัคธินันท์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา - สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2550
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Fellowship in Reproductive, endocrinologist, infertility and microinvasive gynecological surgery, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2552-2554
- Research Fellowship in male infertility, Cleveland Clinic , Ohio, สหรัฐอเมริกา. 2556
- Research Fellowship in Reproductive Medicine, Cleveland IVF clinic, Obstratric and Gynecology Department, Ohio, สหรัฐอเมริกา 2556-2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การรักษาผู้มีบุตรยาก
- การผ่าตัดส่องกล้อง
- กล้องส่องคุณภาพตัวอ่อน
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Women's Center
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Women's Center
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Women's Center
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Women's Center
Thu513:00 - 20:0013:0020:00Women's Center
Fri608:00 - 20:0008:0020:00Women's Center
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Women's Center
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Women's Center
ศูนย์รักษาโรค