นพ. เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- Neuroendoscopy and Neuronavigation, German Society of Neurology, Hannover, ประเทศเยอรมัน, 2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Minimally Invasive Neurosurgery
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Neuroscience Center (BIC 19D)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Neuroscience Center (BIC 19D)
ศูนย์รักษาโรค