นพ. การุณ เมฆานนท์ชัย

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
Language Spoken: อังกฤษ, ไฮหนาน(จีน), ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2524
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Sports Injuries
- Orthopaedic Trauma
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.209:00 - 16:0009:0016:00NS 20B (Orthopaedic Center)
พ.408:30 - 14:3008:3014:30NS 20B (Orthopaedic Center)
ศ.608:30 - 14:3008:3014:30NS 20B (Orthopaedic Center)
ศูนย์รักษาโรค