พญ. กนกนาถ บุญวิสุทธิ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, ประเทศไทย, 2554
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon208:00 - 20:0008:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 20:0008:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)