พญ. กาญจนา สุทธากิจพันธ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2534
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Women's Center
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Women's Center
Wed409:00 - 12:0009:0012:00Women's Center
Wed413:00 - 17:0013:0017:00Women's Center
Sat713:00 - 16:0013:0016:00Women's Center
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Women's Center
ศูนย์รักษาโรค