รศ.นพ. กำธร พฤกษานานนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2531
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2540
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาหลังปริญญา
- Reproductive Biology and Infertility, University of Pennsylvania Medical Center, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2534
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การเป็นหมัน
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon217:00 - 19:0017:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed417:00 - 19:0017:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat716:00 - 19:3016:0019:30Women's Center (BIH 2nd Floor)