นพ. จิรันดร์ อภินันทน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2543
แพทย์ประจำบ้าน
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2547 - 2551
การศึกษาหลังปริญญา
- ศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, กรกฎาคม 2551 - มิถุนายน 2552
- Trauma Surgery, Universitatsklinikum Carl Gustav Carus, พฤศจิกายน 2555
- Foot and Ankle, Schulthess Klinik Muskulo - Skelettal Zentrum, มกราคม 2556
- Foot and Ankle, Department of Foot and Ankle Surgery in Groupe Chirurgical Republique and the Clinique des Alpes in Grenoble, France, กรกฎาคม 2556
- Foot and Ankle, Avon Orthopaedic Center Sounthmead Hospital, Bristol, United Kingdom, สิงหาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2551
ตารางตรวจ
Day Time Location
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)