นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ

Specialty: จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2510
วุฒิบัตร:
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2518
การศึกษาหลังปริญญา:
- กระจกตา, St. Clare's Hospital and Health Center, New York, สหรัฐอเมริกา, 2517-2518
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Refractive Surgery
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 15:0009:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Tue309:00 - 15:0009:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Wed409:00 - 15:0009:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu509:00 - 15:0009:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Fri609:00 - 15:0009:0015:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Sat709:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
ศูนย์รักษาโรค