นพ. เอกชัย เสถียรพิทยากุล

Specialty: อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์, ผู้ป่วยวิกฤต
อายุรศาสตร์ - อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, สหรัฐอเมริกา, 2539
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, สหรัฐอเมริกา, 2543
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, สหรัฐอเมริกา, 2544
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiology, Okayama University Medical School, Japan, 2536
- Pulmonary and Critical Care Medicine, Cincinnati, USA, 2539-2542
- Heart-Lung and Lung Transplant, Stanford University Medical Center, Staford, USA, 2543
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Internal Medicine, Albert Einstein College of Medicine, New York, USA, 2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Heart-Lung and Lung Transplant, Interventional Pulmonology (Airway - LASER, stenting, tracheo-bronchoplasty, brachytherapy,..etc), Lung Cancer, Interstitial lung Diseases, ICU Medicine, Sleep Medicine
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.212:30 - 17:0012:3017:00NS 15B (Medical)
พ.412:30 - 19:0012:3019:00NS 15B (Medical)
ศ.612:30 - 17:0012:3017:00NS 15B (Medical)
อา.109:00 - 16:0009:0016:00NS 15B (Medical)
ศูนย์รักษาโรค