นพ. ดำรงค์ ธนะชานันท์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2509
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2516
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2517
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hospital for Special Surgery, New York, สหรัฐอเมริกา, 2514
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Joint Replacement Surgery (Hip, Knee, Shoulder, Elbow, Finger Joint)
+ See More
Day Time Location
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค