ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. ธนิต เธียรธนู

Specialty: ประสาทศัลยศาสตร์
สถาบันกระดูกสันหลัง - สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2505
วุฒิบัตร:
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศอังกฤษ, 2513
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2520
การศึกษาหลังปริญญา:
- ศัลยศาสตร์ระบบประสาท, ประเทศอังกฤษ, 2514
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.210:00 - 12:0010:0012:00NS 19D (Neuro)
อ.310:00 - 12:0010:0012:00NS 19D (Neuro)
พฤ.510:00 - 12:0010:0012:00NS 19D (Neuro)
ศูนย์รักษาโรค