รศ.นพ. ชาติชัย ศรีสมบัติ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2536
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา
- เวชศาสตร์เจริญพันธุ์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 1997
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การมีบุตรยาก, ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, และการผ่าตัดด้วยกล้อง
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon212:00 - 16:0012:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed412:00 - 20:0012:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sun108:00 - 14:0008:0014:00Women's Center (BIH 2nd Floor)