นพ. ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2537
- สาขาเวชศาสตร์การกีฬา, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
การศึกษาหลังปริญญา:
- เวชศาสตร์การกีฬา,ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539-41
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การผ่าตัดข้อผ่านกล้อง
+ See More
วัน เวลา สถานที่
พฤ.517:00 - 20:0017:0020:00NS 20B (Orthopaedic Center)
อา.109:00 - 16:0009:0016:00NS 20B (Orthopaedic Center)
ศูนย์รักษาโรค