นพ. ชนาพงษ์ กิตยารักษ์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2545 - 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย, 2549 - 2550
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2548
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก, ประเทศไทย, 2550
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค