นพ. ชายธวัช งามอุโฆษ

Specialty: สถาบันกระดูกสันหลัง - สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2508
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2514
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2516
+ See More
วัน เวลา สถานที่
พฤ.509:00 - 12:0009:0012:00NS 20B (Orthopaedic Center)
ศ.609:00 - 12:0009:0012:00NS 20B (Orthopaedic Center)
ศูนย์รักษาโรค