นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2531
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2538, Recertified 2555
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542, Recertified 2555
- สาขา Interventional Cardiology, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543, Recertified 2555
- สาขา Nuclear Cardiology, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2555
การศึกษาหลังปริญญา:
- National Institutes of Health, Bethesda, Maryland (Fellow American College of Cardiology), สหรัฐอเมริกา, 2538-2540
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- American Board Certified Interventional Cardiology and Nuclear Cardiology
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Balloon Angioplasty, Balloon Valvuloplasty and Cardiac Scan
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Mon213:00 - 15:0013:0015:00Heart Center (BIC 14A)
Tue309:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Tue313:00 - 17:0013:0017:00Heart Center (BIC 14A)
Wed408:00 - 13:0008:0013:00Heart Center (BIC 14A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Thu513:00 - 17:0013:0017:00Heart Center (BIC 14A)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14A)
Fri613:00 - 15:0013:0015:00Heart Center (BIC 14A)
Sat709:00 - 15:0009:0015:00Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค