นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2545
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา
- Foot and Ankle Sports Medicine, Havard University, สหรัฐอเมริกา, 2548
- Foot and Ankle, Duke University Medical Center, Durham, สหรัฐอเมริกา, 2550
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Trauma & Reconstruction, Catania University, Italy
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
- การบาดเจ็บจากกีฬา
ตารางตรวจ
Day Time Location
Wed416:00 - 20:0016:0020:00Orthopaedic Center (BIC 20B)
Sat712:00 - 17:0012:0017:00Orthopaedic Center (BIC 20B)