ศ.นพ. อาทิ เครือวิทย์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2517
วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2523
- ประกาศนียบัตร: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศอังกฤษ, 2529
การศึกษาหลังปริญญา
- Hand Surgery - Microsurgery, St. Thomas Hospital, London, อังกฤษ, 2527-2529
- Plastic Surgery, International College of Surgeons, Washington, Distric of Columbia, 2533
ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลรามาธิบดี
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Hand Surgery and Microsurgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Plastic & Aesthetic Surgery, Hand Surgery and Microsurgery
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)