นพ. อานนท์ คชประเสริฐ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
วุฒิบัตร
- สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, ประเทศไทย, 2553
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน, แขนงเวชศาสตร์การบิน, ประเทศไทย, 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Aviation Medicine
- Occupation Medicine
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon207:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Mon208:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Tue308:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Wed407:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Wed408:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Thu507:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Thu508:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Fri607:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Fri608:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Sat707:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sat708:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic
Sun107:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sun108:00 - 18:0008:0018:0060 Seconds Clinic

Article by this doctor