นพ. วศิน กุลสมบูรณ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษา

อังกฤษ, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530
วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2536
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ
- Acupuncture, Sport Medicine, Lower & Upper Extermities Prothetics-Orthotics
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Osteoporosis, Neuro-Rehab
ตารางตรวจ
Day Time Location
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Physical Therapy and Rehabilitation Center (BIC 20C)