ขอเชิญร่วมงาน “ชวนลูกมาเล่น ชวนแม่มาเฟิร์ม”

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.30 น.  
ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อาคารบำรุงราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 21 ห้องประชุม A-B

AW-A2-Mom-2018-creat-outline-(1).jpg

สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ 

  • ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคาร BIH เคาน์เตอร์ Registration
  • ศูนย์กุมารเวช ชั้น 17 อาคาร BIC เคาน์เตอร์ D
  • หรือ โทร. 02 011 5999 
(รับจำนวนจำกัด50 ที่นั่ง) พร้อมรับของที่ระลึกเมื่อลงทะเบียนหน้างาน

หมายเหตุ : เด็กที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีอายุ 5-10 ปี


 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers