What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

เชิญชมนิทรรศการภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก” ครั้งที่ 2

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดนิทรรศการภาพวาดการกุศล “ภาพศิลป์...จากใจหมอ...สู่ใจเด็ก” ครั้งที่ 2
ชมภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ครั้งแรกของโลกวาดโดยแพทย์ 20 คน

วันที่ 30 ตุลาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 17.00 น.
ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สุขุมวิท 3

รายได้จากการบริจาคหรือประมูลเพื่อรับภาพวาดนำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อโครงการ “รักษ์ใจไทย” ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ยากไร้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers