What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

รพ. บำรุงราษฎร์ จัดเสวนา หัวข้อ “รอบรู้...เรื่องนมแม่”

มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับ รพ. บำรุงราษฎร์ จัดเสวนา หัวข้อ “รอบรู้...เรื่องนมแม่”
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่มือใหม่ คุณแม่หลังคลอด และครอบครัว เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “รอบรู้...เรื่องนมแม่”   ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก สุขุมวิท 3
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการสร้างกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมรับฟังการเสวนาความรู้เรื่องนมแม่จากผู้เชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
  • “อุ้ม ดูด บีบ เก็บ” โดย พญ. ยุพยง แห่งเชาวนิช   เลขาธิการ  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และ รศ. กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ์ กรรมการ  มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย
  • “นมแม่มีดีอย่างไร” โดย พญ. ปวินทรา หะริณสุต สมนึก กุมารแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  • “อาหารตามวัย เด็กไทยแข็งแรง” โดยคุณ แววตา รัฐนิติสกุล นักโภชนาการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรม สายใยรัก นมแม่คาเฟ่ ในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนให้เด็กไทยได้กินนมแม่และอาหารเด็กเล็กตามวัย โดยการจัดเวทีเสวนานี้ มุ่งถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ และใช้พลังจากกลุ่มแม่ที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างถูกต้องเพื่อ ช่วยให้กำลังใจและถ่ายทอดเทคนิคการให้นมลูกอย่างถูกวิธีให้แก่คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่มือใหม่ คุณแม่หลังคลอด 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น) ได้ที่
  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร 0 2667 2569
  • มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย โทร 0 2241 7988  

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แผนกประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสังคม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร 0 2667 2212
e-mail:  pr@bumrungrad.com 
 
 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers