What's News - Bumrungrad International Hospital ติดตามข่าวสารผ่าน RSS Feed

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังความรู้เพื่อสุขภาพ เรื่อง “รู้ทัน...โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่”(Colorectal Cancer)

สมาคมแพทย์เอกชน ประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสุขภาพ เรื่อง “รู้ทัน...โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่” (Colorectal Cancer)

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.15 น. ณ ศูนย์ประชุม ห้อง B ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
 

ทำความรู้จักกับโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด แต่แทบไม่มีอาการบ่งชี้เลยในระยะต้น หากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยง มะเร็งลำไส้และทวารหนัก คือภัยร้ายที่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คิด
 

จากสถิติล่าสุด (ปี 2551) ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ระบุไว้ว่า โรคมะเร็งลำไส้ (Colorectal cancer) เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ชายไทย และเป็นอันดับ 3 ของผู้หญิงไทย ขณะที่องค์การอนามัยโลกก็ออกรายงานที่ชวนให้ตกใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เนื่องจากมีการบ่งชี้ว่ามะเร็งชนิดนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับ 3 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลก

 

COLORECAL_POSTER-มะเร็งลำไส้ใหญ่

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.15 น.ศูนย์ประชุม ห้อง B ชั้น 21 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

09:00 - 09:15 ลงทะเบียน
 
09:15 - 09:30 กล่าวเปิดงาน โดย นพ.ณรงค์ศักดิ์ เกียรติขจรธาดา
 
09:30 - 10:00 พบแต่ต้น...รักษาให้หายขาดได้
โดย พญ.สุธิดา สุวรรณเวโช
 
10:00 – 10:30 มะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ละคน...รักษาต่างกันจริงหรือ?
โดย นพ.หฤษฎ์ สุวรรณรัศมี
 
10:30 – 10:45 พักระหว่างสัมมนา
 
10:45 – 11:15 “พลังใจ” ยาวิเศษสู้มะเร็งลำไส้ใหญ่
โดย ผศ.พญ.สุทธิพร เจณณวาสิน
 
11:15 – 11:45 กินอยู่อย่างไร? ห่างไกลจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
โดย คุณฐนิต วินิจจะกูล
 
11:45 – 12:15 สารพันปัญหา ไขข้อข้องใจ เรื่องโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

 ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมฟังการบรรยาย

สำรองที่นั่งเพื่อรับฟังการบรรยาย และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐพรรณ โทร 0 2667 1260 
E-mail: nattapan@bumrungrad.com

COLORECAL_POSTER-03.jpg


ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers