สุธิดา ปฐมกุล (Thai Language)

พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ward 10 ทุกท่าน ให้การบริการที่ดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทำให้ดิฉันและครอบครัวรู้สึกประทับใจในคุณภาพงานบริการของพยาบาลและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณและขอชื่นชมด้วยใจจริงมา ณ โอกาสนี้

ขอให้พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ward 10 ทุกท่านคงไว้ซึ่งคุณภาพงานบริการที่ดีเยี่ยมเช่นนี้ตลอดไปนะคะ

เป็นกำลังใจให้ค่ะ
สุธิดา ปฐมกุล