น.ส.ชนัฎฐา สอนคำ (Thai Language)

เรียน ศูนย์หัวใจ, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, และทีมงานผ่าตัด, มูลนิธิโรงพยาบาล

ข้าพเจ้านำบุตร ด.ญ. เขมิสศรา แสงฉาย เข้ารับโครงการผ่าตัดหัวใจของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551 โดยมีพี่อมรรัตน์ เป็นผู้ประสานงานกับโครงการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจแห่งประเทศไทยและคุณหมอปรีชา คุณหมอสัมพันธ์ และทีมงานผ่าตัดหัวใจ

ขณะนี้บุตรของข้าพเจ้าอาการดีขึ้นมาก สามารถทานข้าว, ทานนมได้มากเพิ่มขึ้น โดยไม่มีการอาเจียน และไม่สำลักนม และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นมารดา อยากแสดงความขอบคุณทางโรงพยาบาลที่ช่วยดูแลการผ่าตัดครั้งนี้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนข้าพเจ้าเป็นคนไข้ภายใน

ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจในครั้งนี้ ที่ช่วยให้น้องเหมือนมีชีวิตใหม่ และใช้ชีวิตได้ตามปกติเติบโตขึ้น ขอให้สิงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านและโรงพยาบาล ให้อยู่คู่กับประชาชนและคุณความดีครั้งนี้ ข้าพเจ้าและครอบครัวจะไม่มีวันลืมเลือน

ขอขอบพระคุณอย่างสูง
น.ส.ชนัฎฐา สอนคำ
มารดา ด.ญ. เขมิสศรา แสงฉาย