นางสาว รังสิมา ดุษฏี (Thai Language)

ได้รับการผ่าตัดจากคุณหมออรุณ โรจนสกุล คุณหมอดีมาก มาก เก่งมาก มาก ไห้ กำลังใจ ดูแลเอาใจใส่ดี มาก มาก ตอนแรก ไปช็ดร่างกายจาก รพ อื่น ที่นั่นบอกว่า ต้องตัดโน่น ตัดนี้ ตั้งเยอะไปหมด ก็เลยเช็คทางเพื่อน ๆ น้องที่มีเพื่อนเป็นหมอ เลยทราบว่าหมออรุณ เป็นอาจารรย์ ของหมอเกี่ยวกับโรคนี้โดยตรง สรุปแล้วไม่ต้องตัดมากมายอย่างที่อื่นบอก ต้องยอมรับว่าคุณหมออรุณ ให้ชีวิตใหม่กับดิฉัน ขอขอบคุณที่ทางบำรุงราษฏร์ ได้เลือกสรร หมอที่มีคุณภาพมาประจำที่รพ นี้ อีกทั้งผู้ช่วยพบาบาล ก็ดีมาก มาก ดูแลเอาใจใส่ ไม่ทำสีหน้าเวลาคนไข้เรียกบ่อย ๆ ดิฉันไปอยู่มา ๗ วัน รุ้สึกไม่รำคาญมากนัก น้อง ๆ ผู้ช่วยพยาบาลดี มาก ๆ ทำงานหนักกันทุกคน ขอขอบคุณมากค่ะ