โรคพาร์กินสันเป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของสมองและระบบประสาทที่พบได้บ่อยรองจากโรคอัลไซเมอร์ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ป่วยได้รับการตรวจและรับการรักษาในระยะเริ่มแรก จะสามารถช่วยชะลออาการของโรค และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ