รู้ไหมว่าอันตรายจากการใช้ยามีอยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นยาปลอม ,ยาหมดอายุ ,ยาที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ดังนั้นการเลือกยาที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และเลือกใช้ยาจากหลัก "5ถูก" จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญนะคะ