โปรแกรมวัคซีนสุขภาพดี ผู้สูงวัย

คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุ New Life ทราบถึงความต้องการของผู้สูงวัย เราได้วางแผนโปรแกรมทั้งหมดผ่านความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์ว่าธรรมชาติของผู้สูงวัยทุกคนล้วนอยากพึ่งพาตนเองให้ได้นานที่สุด ผู้สูงวัยควรไปรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรค โปรแกรมวัคซีนจึงเป็นส่วนสำคัญ ด้วยความคาดหวังที่เราจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถปกป้องได้ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน

โปรแกรมวัคซีนสุขภาพดีสำหรับผู้สูงวัย

  • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัส 
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
โรคงูสวัดพบได้บ่อยขึ้นตามอายุ ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่ อาการปวดแสบร้อนตามแนวเส้นประสาท อาการปวดในผู้ป่วยสูงวัยมักมีความรุนแรงและมีอาการนานกว่าในผู้ป่วยอายุน้อย

  • แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 2 ชนิด โดยเริ่มฉีดชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ์ การติดเชื้อนิวโมคอคคัส (S.pneumoniae) เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อที่รุนแรงในผู้สูงอายุ เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด และการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง พบว่าการใช้วัคซีนจะสามารถลดการติดเชื้อรุนแรง

  • วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1 เข็ม โดยส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานอยู่ประมาณ 10 ปี โรคบาดทะยักเป็นโรคที่สามารถพบได้ในผู้สูงอายุ พบว่าอัตราตายจากโรคนี้เพิ่มสูงขึ้น

  • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
แนะนำให้ฉีดเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาว
การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุพบว่า จะมีอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สูง รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ก็สูงที่สุดในผู้สูงอายุ การให้วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้น

เราอยากเริ่มดูแลจากจุดที่ผู้สูงอายุยังแข็งแรงดี เมื่อผู้สูงวัยเดินเข้ามาหาเรา และเราจะดูแลต่อเนื่องกันไปตลอด

สถานที่ตั้ง

ศูนย์อายุรกรรม
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

โทรศัพท์: 0 2667 1555
โทรสาร: 0 2667 2915

Rating score: NaN of 10, based on 0 vote(s)