แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive Program-Female (under 40)

Package Name  VTL CUP 11.5 and VTL 220.4
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive Program-Female (under 40)
Cost*:THB 46,840
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
 รายละเอียดเพิ่มเติม  แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)