ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ 6797 ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาตาทุกชนิด รวมถึงตรวจวัดสายตา ผ่าตัดจอประสาทตา เปลี่ยนกระจกตา ผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน และรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ NaN 10 0

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา
 

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับดวงตา

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่
 

การบริการ

 • การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร
 • การตรวจรักษาตาทุกชนิด
 • การตรวจสายตาในเด็ก
  • การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่
 • การผ่าตัดตาทุกชนิด
 • การผ่าตัดจอประสาทตา
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  • การผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดปกติทุกชนิดของเปลือกตา และการผ่าตัดเปลือกตาเพื่อความสวยงาม
  • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน้ำตา
  • การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของเบ้าตา
 • การเปลี่ยนกระจกตาดำ
 • การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมด้วยเครื่องสลายต้อกระจก
 • การเลเซอร์แก้ไขสายตาผิดปกติ ได้แก่ เลสิก และพีอาร์เค
 • การผ่าตัดรักษาต้อหิน
 • การทำตาปลอม
 • คอนแทคเลนส์และแว่นตาชนิดต่างๆ
 

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน 13 ห้อง
 • เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม
 • เครื่องฉีดสีถ่ายภาพจอประสาทตา
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทและต้อหิน
 • เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและหลังการผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้นและเอียง
 • เครื่องเลเซอร์ SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) สำหรับรักษาต้อหิน
 • กล้องเอ็นโดสโคปสำหรับการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตันผ่านทางจมูก โดยไม่มีแผลเป็น


เวลาทำการ

เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
นอกเวลาทำการติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 18
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 9451, 0 2667 9452 , 0 2667 9453
โทรสาร: 0 2667 9427
 
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

กระจกตา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
ผศ.พญ. ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

การผ่าตัดแก้ไขสายตา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กิตติวัฒน์ เหรียญกิตติวัฒน์
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. เจตน์ เกียรติสุนทร
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
ผศ.นพ. ธวัชชัย ปานเสถียรกุล
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. นาที ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
รศ.นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

การอักเสบในลูกตา, ม่านตาอักเสบ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. โสมศิริ สุขะวัชรินทร์
จักษุวิทยา, การอักเสบในลูกตา, ม่านตาอักเสบ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา

จอประสาทตา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กิตติศักดิ์ กุลวิชิต
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. ภารพันธ์ บำรุงสุข
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. เมทินี ศิริมหาราช
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. โสมศิริ สุขะวัชรินทร์
จักษุวิทยา, การอักเสบในลูกตา, ม่านตาอักเสบ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
รศ.นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

จักษุวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กิตติวัฒน์ เหรียญกิตติวัฒน์
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. กิตติศักดิ์ กุลวิชิต
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. เจตน์ เกียรติสุนทร
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. เฉลา พงศ์ประยูร
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. ชัยรัตน์ เสาวพฤทธิ์
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. ณัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. เตือนใจ วงศ์วรเศรษฐ์
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
ผศ.นพ. ธวัชชัย ปานเสถียรกุล
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. นฤมล ลัคนากุล
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. นาที ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน
น.อ.นพ. ปกป้อง ปราณีประชาชน
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
ผศ.พญ. ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. เพียรเพ็ญ เทียนบุญ
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. ภารพันธ์ บำรุงสุข
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. รวีวรรณ ชุนถนอม
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. สมชาย ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน
รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. สุภาวดี เอื้อจงมานี
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. อรทัย สุวรรณพิมลกุล
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
รศ.นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

จักษุวิทยาเด็ก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ฉัตรชัย พลอยประสิทธิ์
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
พญ. ณัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
น.อ.นพ. ปกป้อง ปราณีประชาชน
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา

ต้อกระจก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กิตติวัฒน์ เหรียญกิตติวัฒน์
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. เจตน์ เกียรติสุนทร
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
พญ. นฤมล ลัคนากุล
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. นาที ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก
จักษุวิทยา, กระจกตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. สมชาย ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน
นพ. สุพงษ์ วงศ์วรเศรษฐ์
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
รศ.นพ. เอกชัย ภาคสุวรรณ
จักษุวิทยา, จอประสาทตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ต้อหิน

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรือง
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน
รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน
จักษุวิทยา, การผ่าตัดแก้ไขสายตา
นพ. สมชาย ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, ต้อหิน

ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. กาญจนา ลีลาภัทรานุรักษ์
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
พญ. เฉลา พงศ์ประยูร
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. ชัยเยนทร์ รัตนวิจารณ์
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
นพ. ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, ต้อกระจก
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
พญ. รวีวรรณ ชุนถนอม
จักษุวิทยา, ศัลยกรรมตกแต่งเกี่ยวกับตา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
6797
custom.bihcenter
6797