ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ 9045 ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ ให้การรักษาโรคทางเดินปัสสาวะทั้งชายและหญิง เช่น โรคต่อมลูกหมาก นิ่ว มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น 6.58823529411765 10 17

  • ขนาดตัวอักษร
  •  
  •  

เราเข้าใจความต้องการของคุณ

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินปัสสาวะและปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง ด้วยการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ ทันท่วงที พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากรที่มีความทุ่มเทและใส่ใจในการรักษา ศูนย์ฯ ของเราเน้นวิธีการรักษาที่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุด และหากต้องทำการผ่าตัดก็จะเป็นเพียงการผ่าตัดเล็กๆ แต่ให้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง

โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมาก

ผู้ชายทั่วโลกจำนวนกว่าครึ่งจะมีปัญหากับต่อมลูกหมากเมื่อถึงช่วงอายุหนึ่ง เช่น อาการต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากอักเสบ มะเร็งต่อมลูกหมาก ความผิดปกติเหล่านี้สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วย และอาจคุกคามถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะมีวิธีบำบัดรักษาที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของอาการ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินปัสสาวะจะเลือกวิธีที่เหมาะสม ตั้งแต่การบรรเทาอาการด้วยยา การรักษาด้วยเลเซอร์ และการผ่าตัด เพื่อให้ได้ประสิทธิผลกับผู้ป่วย

นิ่ว

ศูนย์ทางเดินปัสสาวะมีทางเลือกที่หลากหลายในการรักษาโรคนิ่ว ซึ่งเป็นอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้คนมากมาย ปัจจุบันเราสามารถวิเคราะห์และกำจัดก้อนนิ่วได้ง่ายขึ้น โดยมีให้เลือกทั้งการรักษาด้วยยา การใช้คลื่นสั่นสะเทือนเพื่อสลายก้อนนิ่ว การผ่าตัดเล็กโดยใช้วิธีสอดกล้อง รวมถึงการใช้เข็มฉีดยาเจาะผ่านช่องท้องเพื่อดูดนิ่วออกมา ซึ่งวิธีเหล่านี้แทบจะไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย

มะเร็งกระเพาะปัสสาวะและความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะ

ศูนย์ฯ ของเราใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ขั้นสูง ซึ่งสามารถแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะให้ออกมาเป็นภาพเชิงลึก โดยไม่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดแต่อย่างใด อาทิ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การเอกซเรย์แบบตัดขวาง (CT scans) เป็นต้น นอกจากนี้ การใช้กล้องสอดเข้าไปในระบบทางเดินปัสสาวะยังช่วยให้แพทย์สามารถเห็นภาพจริงของกระเพาะปัสสาวะ และเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเพื่อนำไปใช้ทดสอบในห้องทดลองได้อย่างสะดวก

หากอาการของคุณอยู่ในขั้นรุนแรง ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะที่ติดเชื้อออก และทำ “กระเพาะปัสสาวะใหม่” ให้แก่คุณ โดยใช้ชิ้นส่วนของอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียงมาทำหน้าที่แทน นอกจากนี้ศัลยแพทย์ของเรายังมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเนื้อเยื่อที่ผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะหรือต่อมลูกหมากออก เพื่อไม่ให้กดทับท่อปัสสาวะ

ระบบควบคุมการขับปัสสาวะเสื่อม

เป็นปัญหาปกติที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง เทคนิคการวิเคราะห์ที่ทางศูนย์ฯ ใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์แบบยูโรไดนามิก (Urodynamic Analysis) เป็นการวัดแรงดัน ปริมาตรและการไหลของปัสสาวะจากกระเพาะปัสสาวะ การวิเคราะห์โดยใช้รังสีแสดงภาพกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ รวมถึงการวิเคราะห์ด้วยภาพเอกซเรย์ ซึ่งไม่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใด ส่วนการบำบัดรักษาในขั้นถัดมาจะช่วยให้กระเพาะปัสสาวะสามารถควบคุมการไหลของปัสสาวะได้ดีขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวันยิ่งขึ้น

การฟื้นฟู

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการแก้ไขความผิดปกติต่างๆ รวมทั้งอาการอุดตันของระบบทางเดินปัสสาวะ อันมีสาเหตุจากอาการบาดเจ็บ มะเร็ง หรือความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิด เพื่อให้ระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นปกติ

การติดเชื้อ

การติดเชื้อของท่อปัสสาวะหรืออวัยวะเพศสามารถสร้างความเจ็บปวดและผลกระทบข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ศูนย์ของเราจะทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดและแม่นยำ เพื่อการรักษาที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ที่ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คุณจะได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์อาการด้วยภาพถ่ายระบบดิจิตอล บุคลากรคุณภาพของเราจะคอยดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้สมกับการเป็นโรงพยาบาลชั้นนำในระดับสากล
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กมล ภานุมาตรัศมี
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. กฤษฏา รัตนโอฬาร
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. กวิรัช ตันติวงษ์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
รศ.นพ. กิตติณัฐ กิจวิกัย
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
รศ.นพ. เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. ชูสิน จีระจิตสัมพันธ์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. ดนัยพันธ์ อัครสกุล
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ผศ.นพ. ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. ไพบูลย์ บุญญะพานิชสกุล
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
รศ.นพ. วัชรินทร์ อริยประกาย
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. วิชัย เจริญวงศ์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. วิโรจน์ ชดช้อย
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. สงวนชัย โชคดีสัมฤทธิ์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. สาริษฐ์ หุตะโกวิท
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
รศ.นพ. สิทธิพร ศรีนวลนัด
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศ.นพ. อภิชาติ กงกะนันทน์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
นพ. อภิรักษ์ สันติงามกุล
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ฝังแร่รักษาต่อมลูกหมาก

ฝังแร่รักษาต่อมลูกหมาก
9045
custom.bihcenter

บทความ Better Health ที่เกี่ยวข้อง

9045
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 7571 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder