ศูนย์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ 6775 ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ให้การรักษาและผ่าตัดกระดูกและข้อ เปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม รวมถึงภาวะกระดูกพรุน โรคทางออร์โธปิดิกส์ในเด็ก 8 10 2

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  

ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เสนอบริการอย่างครบวงจรสำหรับการวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์การผ่าตัดทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และยุโรป
 

การบริการ

 • ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
 • ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • เส้นประสาททั่วไป
 • โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
 • การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • โรคทางออร์โธปิดิกส์ในเด็ก
 • การรักษาโดยการส่องกล้องและเวชศาสตร์การกีฬา
 • ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ
 • ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า

ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
 • ห้องใส่เฝือกและห้องให้การรักษา
 • การวินิจฉัยทางรังสีที่สมบูรณ์แบบรวมถึงเครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็กรุ่นใหม่
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก
 • เครื่องรักษาภาวะเอ็นอักเสบเรื้อรังโดยคลื่นความถี่ไฟฟ้าโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกประวัติและข้อมูลของผู้ป่วยโดยสมบูรณ์แบบ
 • การตรวจทางรังสีแบบดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้แผ่นฟิล์มเอกซเรย์

เวลาทำการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.
 

สถานที่ตั้ง

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 9544, 0 2667 9545, 0 2667 9546
โทรสาร: 0 2667 9547

รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ปิยะ เกียรติเสวี
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว
นพ. อภิชาติ อัศวมงคลกุล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว

เวชศาสตร์การกีฬา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผศ.นพ. เฉลิมชัย ลิมิตเลาหพันธุ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา
นพ.ดร. วิรัตน์ คงเจริญสมบัติ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เวชศาสตร์การกีฬา

การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. การุณ เมฆานนท์ชัย
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
รศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
พญ. จิตติมา ตียพันธ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
พล.ต.ต.นพ. ชาญชิต แสงแก้ว
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. ณธพณ จันทรเสโน
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
นพ. ณัฐพร แสงเพชร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. ธนา นรินทร์สรศักดิ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. บุญชนะ พงษ์เจริญ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. วัชรินทร์ พิภพมงคล
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศ.นพ. วิเชียร เลาหเจริญสมบัติ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. วิญญู รัตนไชย
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
รศ.นพ. สิทธิพร อรพินท์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สีหธัช งามอุโฆษ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สุรพงษ์ อนุรักษ์เลขา
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. สุรพจน์ เมฆนาวิน
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. อติเรก จิวะพงศ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ผู้สูงอายุ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
นพ. อำนวย จิระสิริกุล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ชาญณรงค์ เกษมกิจวัฒนา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. ณัฐพร แสงเพชร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. ธนา ธุระเจน
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
นพ. ปัญญา วงศ์ปฏิมาชัย
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. พัชรพล อุดมเกียรติ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. พิชญา นาควัชระ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. วิชาญ กาญจนถวัลย์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
นพ. วิญญู รัตนไชย
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
น.ท.นพ. เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ธนัตถ์ วัลลีนุกุล
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
นพ. บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
นพ. มารุต อรุณากูร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า
นพ. วิชาญ กาญจนถวัลย์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดเท้าและข้อเท้า

การผ่าตัดมือ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ณธพณ จันทรเสโน
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
รศ.นพ. ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
นพ. สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
นพ. สำเริง เนติ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
นพ. สุริยา ลือนาม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
นพ. อภิกิตติ์ ศรีเสริมโภค
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ

ข้อเทียม

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. การุณ เมฆานนท์ชัย
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
รศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
พญ. จิตติมา ตียพันธ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
พล.ต.ต.นพ. ชาญชิต แสงแก้ว
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. ชายธวัช งามอุโฆษ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. ดำรงค์ ธนะชานันท์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. ธนา ธุระเจน
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. ธนา นรินทร์สรศักดิ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. บุญชนะ พงษ์เจริญ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. ปัญญา วงศ์ปฏิมาชัย
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. ปิยะ เกียรติเสวี
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, เนื้องอกของแขนขาและลำตัว
นพ. พรชัย มูลพฤกษ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
นพ. พัชรพล อุดมเกียรติ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. พิชญ์ ธนะชานันท์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
รศ.นพ. ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. วัฒนชัย โรจน์วณิชย์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. วิโรจน์ ลาภไพบูลย์พงศ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สมยศ ปิยะวรคุณ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
รศ.นพ. สิทธิพร อรพินท์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สิริพงศ์ รัตนไชย
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สีหธัช งามอุโฆษ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สุรพจน์ เมฆนาวิน
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
นพ. สุริยา ลือนาม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การผ่าตัดมือ
รศ.นพ. อารีศักดิ์ โชติวิจิตร
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
น.ท.นพ. เอกพงษ์ โกมลหิรัณย์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม

ผู้สูงอายุ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. อติเรก จิวะพงศ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ผู้สูงอายุ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
พญ. ปาริชาต เทียบรัตน์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
นพ. พรชัย มูลพฤกษ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
นพ. ศัลยพงศ์ สรรพกิจ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
นพ. อำนวย จิระสิริกุล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บ,แผลบาดเจ็บ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก

ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. ก้องเขต เหรียญสุวรรณ
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. กิตติ อรุณจรัสธรรม
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
รศ.นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
รศ.นพ. ธเนศ วัฒนะวงษ์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. นันทเดช หิรัณยัษฐิติ
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. ประดิษฐ ปรีดีพร้อมพันธุ์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
รศ.นพ. ปิยะ ปิ่นศรศักดิ์
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. รัฐฤกษ์ อรุณากูร
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. วัชระ พิภพมงคล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. สมโภชน์ ไพบูลย์ศิริจิต
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
นพ. สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
นพ. สุรพล เกษประยูร
ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
น.ท.นพ. อิทธิพล โกมลหิรัณย์
สถาบันกระดูกสันหลัง, Spine Surgery
6775
custom.bihcenter

บทความ Better Health ที่เกี่ยวข้อง

6775
 
select NodeID,DocumentUrlPath,NodeAliasPath from View_CMS_Tree_Joined where ClassName = 'custom.BIHFAQList' and NodeParentID = 5926 and NodeLevel = 4 and DocumentCulture = 'th-TH' order by NodeOrder