ศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจ 6804 รวมแพทย์หัวใจมืออาชีพ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทันสมัย เพื่อให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพการบริการ 10 10 9

 • ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย
 
คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจในสาขาต่างๆ ทั้งอายุรแพทย์ด้านหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ที่ล้วนผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และเบลเยียม 
 
นอกจากนี้แล้ว ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ได้แก่ พยาบาลที่ผ่านการอบรมทางด้านหัวใจโดยตรง เภสัชกร นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด
 

คลินิกเฉพาะทาง

นอกเหนือจากการให้บริการดูแลรักษาโรคหัวใจและอาการผิดปกติของหัวใจทุกชนิดแล้ว ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ยังมีคลินิกเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยและติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด
 

การตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
  • การตรวจคลื่นหัวใจโดยใช้โดบูตามีนกระตุ้น (กรณีผู้ป่วยไม่สามารถออกกำลังกายได้)
  • การตรวจดูหลอดเลือดทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
  • การตรวจดูหลอดเลือดด้วยเครื่องวินิจฉัยสนามแม่เหล็ก
 • การบันทึกคลื่นหัวใจ 24 ชั่วโมงรวมถึงการเฝ้าระวังความผิดปกติ
 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • การทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ
 • การตรวจทางหลอดอาหาร (แบบหลายมิติ)
 • การศึกษาคลื่นไฟฟ้าภายในหัวใจ (หัวใจเต้นผิดจังหวะ)
 • การวินิจฉัยโดยการสวนหัวใจ 
  • การฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ (การสวนหัวใจ)
  • การฉีดสีดูหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
  • การฉีดสีดูหลอดเลือดเลี้ยงแขนขา
 

การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยทางโรงพยาบาลมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาทีตามมาตรฐานสากล
 • ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ 
  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (ablation)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD (implantable cardioverter defibrillator)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT (cardiac resynchronization therapy)
 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ 
  • การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ
  • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด 
  • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
  • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง aorta และ pulmonary artery
 • ระบบลิ้นหัวใจ 
  • การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
 • กลุ่มหลอดเลือด 
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขา
 

ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก

 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ 
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบที่ใช้และไม่ใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว
 • กลุ่มลิ้นหัวใจ 
  • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 • กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด 
  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus
  • การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนของหัวใจพิการแต่กำเนิด
 • กลุ่มหลอดเลือด 
  • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก
 

การบริการทางการแพทย์

 • การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ
 • การผ่าตัดหัวใจ
 • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
 • การตรวจเกี่ยวกับสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร
 • การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก
 • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ
 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 • ห้องบำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 14 ห้อง
 

เวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 07.00–20.00 น.
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์หัวใจ
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14

แผนกศูนย์ปฏิบัติการหัวใจและแผนก EEG/EMG
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 4


การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 2847, 0 2667 2848
โทรสาร: 0 2667 2849
 
รายชื่อแพทย์

*กรุณาคลิกสาขาเฉพาะทางด้านล่างเพื่อดูรายชื่อแพทย์

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กุลวี เนตรมณี
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. เกรียงไกร จิรสิริโรจนากร
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ. จิราภา ปัณฑวังกูร
อายุรศาสตร์, Cardiology (Cardiac Imaging)
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
รศ.นพ. ฉลาด โสมะบุตร์
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ศ.กิตติคุณ พญ. ชมพูนุท อ่องจริต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. ชัยอนันต์ ชัยยามานนท์
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. ชาติ วานิชสวัสดิ์
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. โชติกร คุณวัฒน์
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ. ฐานิกา วุทธชูศิลป์
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ. ธัญลักษณ์ ชัยเสรี
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. นเรนทร์ มัลโฮตรา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
นพ. บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ. พรรณี เสถียรโชค
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. พิษณุ เกิดสินธ์ชัย
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. วศิน พุทธารี
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. วุฒิพงศ์ วุฒิพฤกษ์
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.คุณ สวรรยา เดชอุดม
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. สุกิตติ ปาณปุณณัง
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ER-cardiology
นพ. สุเชษฐ ตรรกธาดา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
นพ. สุรัตน์ ทองอยู่
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ. สุรีย์รัตน์ พัชรฉัตร-ปันยารชุน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. สุเรส นารูลา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
รศ.นพ. สุวัจชัย พรรัตนรังสี
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. อนวัช เก้าเอี้ยน
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. อร่าม จูสวย
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กิตติชัย เหลืองทวีบุญ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
รศ.นพ. เกรียงชัย ประสงค์สุกาญจน์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. จุล นำชัยศิริ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. ชนาพงษ์ กิตยารักษ์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
ศ.กิตติคุณ นพ. ชวลิต อ่องจริต
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. ชัยวุฒิ ยศถาสุโรดม
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. ชูศักดิ์ เกษมศานติ์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
พญ. ซารินา สาเดด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
ผศ.นพ. ปิยะ สมานคติวัฒน์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. พัฒนศักดิ์ เลิศประดิษฐ์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. พันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. พุทธิพงศ์ นรนิตชัยกุล
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
รศ.นพ. สัมพันธ์ พรวิลาวัณย์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. สุชาต ไชยโรจน์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
นพ. โอภาส ศรัทธาพุทธ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กฤตยา กฤตยากีรณ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศ.นพ. จุมพล วิลาศรัศมี
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ผศ.พญ. ปิยนุช พูตระกูล
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. ภูมินทร์ เสริมดำรงศักดิ์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
นพ. วีระวร อริยขจร
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. สุทัศน์ ศรีพจนารถ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
นพ. อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ (Breast Clinic)

เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
พญ. ธนพร ลาภรัตนากุล
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
นพ. นำ ตันธุวนิตย์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
สถาบันกระดูกสันหลัง, เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พญ. วิภาวี ลักษณากร
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
พญ. อัญชลี พันธุ์แก้ว
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(กายภาพบำบัด) , การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก

**กรุณาคลิกที่ชื่อหรือรูปของแพทย์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฎ์กุล
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
ศ.นพ. บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
นพ. ปรีชา เลาหคุณากร
กุมารเวชศาสตร์, กุมารแพทย์ทั่วไป
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
ผศ.นพ. อนันต์ โฆษิตเศรษฐ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
พญ. อลิสา ลิ้มสุวรรณ
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจเด็ก
6804

บล็อกที่เกี่ยวข้อง

custom.bihcenter

บทความ Better Health ที่เกี่ยวข้อง

6804

บทความที่เกี่ยวข้อง