โปรแกรมตรวจสุขภาพ

เลือกโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่ตรงกับความต้องการของท่านตามตารางข้างล่าง

ดาวน์โหลด PDF  กลับสู่หน้าหลักศูนย์ตรวจสุขภาพ make-an-01.jpg  นัดหมายแพทย์

ท่านสามารถดูรายการตรวจที่เหมาะสมกับท่านเพิ่มได้ที่ โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ท่านสามารถติดต่อ นัดหมายแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา


โปรแกรมการตรวจสุขภาพ Regular Executive Executive w/stress test Comprehensive
นัดตรวจร่างกาย
เพศ ชาย/หญิง หญิง ชาย/หญิง หญิง ชาย ชาย หญิง
อายุ             <40 40 ขึ้นไป
ตรวจร่างกายทั่วไป
การตรวจเลือด                 
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  • ตรวจน้ำตาลในเลือด
  • ตรวจไขมันในเลือดระดับโคเลสเตอรอล/ไตรกลีเซอร์ไรด์
   /ไขมันความหนาแน่นสูง(HDL), อัตราส่วนโคเลสเตอรอล
   กับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL), ระดับไขมันความหนา
   แน่นต่ำ (LDL)
  • ตรวจโรคเก๊าต์ (กรดยูริค)
  • ตรวจการทำงานของไต                
           Creatinine
           BUN          
  • ตรวจการทำงานของตับ                
           SGOT (AST) and SGPT (ALT)
           Alkaline Phosphatase (ALP)    
           Total Bilirubin, Albumin, Globulin           
           Total Protein and Direct Bilirubin          
           Gamma GT (GGT)          
  • ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ *TSH and Free T4          
  • ตรวจไวรัสตับอักเสบ* HBsAg and HBsAb, Anti-HCV          
  • ตรวจหามะเร็ง                
           มะเร็งในทางเดินอาหาร CEA          
           มะเร็งในตับ  AFP for Liver Cancer          
           มะเร็งต่อมลูกหมาก  PSA for Prostate Cancer               
ตรวจปัสสาวะ
ตรวจอุจจาระ - พยาธิและความผิดปกติทางเดินอาหาร
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)                                        
ทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)            
เอกซเรย์ปอด
ตรวจอัลตร้าซาวนด์ช่องท้องทั้งหมด*    
ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mammogram / Ultrasound)              
ตรวจมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกและตรวจภายใน        
ตรวจตา (Acuity and Tonometry)          
ราคา (แพ็คเกจ) 3,400 5,300 8,300 9,700 11,600 16,900 15,000 19,100

           Check Up Package Add-Ons
           1. Bone Density (Lumbar Spine Screening) 2,900 baht
           2. Vitamin D 3,300 baht
                25-OH-Vitamin D3/D2 by HPLC  
   
           3. Diabetes Screening 1,800 baht
                HbA1C  
                Microalbuminuria  
   
           4. Hypertension Screening 1,100 baht
                Microalbuminuria  
   
           5. Thyroid Screening 1,400 baht
                TSH  
                Free T4  
   
           6. Blood Grouping 400 baht
                ABO Grouping  
                Rh Group  
   
           7. Sexually Transmitted Disease 1,400 baht
                VDRL (Syphilis)  
                HIV Ag/Ab (Anti HIV)  
   
           8. Premier Eye Check-up 8,100 baht
                Comprehensive Check-up Eye Exam with additional tests in the Eye Center as follows:
                         - Cornea Curvature  
                         - Retinal Screening  
                         - Central and Peripheral Vision (Visual Field)  
               *สงวนสิทธิ์การใช้ Check-up Package Add-ons สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเท่านั้น.
   
           9. โปรแกรมทดสอบระดับสมรรถภาพทางสมอง (Cognitive Test Program) 4,750 baht
                แบบทดสอบความจำ MOCA  
                โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพสมอง CANTAB  
                ตรวจวัดวิตามิน B12  *เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 150 กิโลกรัม จะไม่สามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST)
และอัลตราซาวนด์ช่องท้องได้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจอื่นได้จากเจ้าหน้าที่

 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
โทรศัพท์ 0 2667 1555 โทรสาร 0 2667 2915


ข้อตกลงในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ
ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป
  • โปรดงดอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 9 ชั่วโมง
     กรณีทีมีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น (upper GI) ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
  • กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
  • ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันนัดตรวจสุขภาพเท่านั้น
  • กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์

 

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
  • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
  • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หรือมีส่วนผสมของคาเฟอีน
     หรือแอลกอฮอล์
  • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
  • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

 

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง
  • เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ดีขึ้น ควรดื่มน้ำเปล่าและงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ

 

การชำระเงิน
  • เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อเรื่องโปรแกรมการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่าย ที่แผนกการเงิน ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
  • ท่านสามารถติดต่อ นัดหมายแพทย์ เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา