• ขนาดตัวอักษร
 •  
 •  
Package Name : PED 01
การตรวจเพื่อคัดกรองโรคในเด็กอ้วน
Cost*:THB 6,400
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินพัฒนาการทางร่างกายในเด็ก (ราคาในโปรแกรมนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น)
 

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม

 • ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
  • การตรวจปัสสาวะ
  • ระดับน้ำตาลในเลือดหลังงดอาหาร
  • ค่าการทำงานของไต (Creatinine)
  • ความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count: CBC)
  • ระดับไขมันในเลือด
  • ระดับฮอร์โมนที่อาจผิดปกติได้ในเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเกิน ได้แก่ ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนอินซูลิน
  • ค่าการทำงานของตับ (SGOT, SGPT)
 • ค่าตรวจการเจริญเติบโตของกระดูก
 • ค่าแพทย์และนักโภชนาการ
 
หมายเหตุ: ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ

*ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า