A new service to help golfers feel better and play better.
A new service to help golfers feel better and play better.  
 
นักกอล์ฟมืออาชีพมักได้รับคำแนะนำในระดับมืออาชีพ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมสมบูรณ์ และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ และตอนนี้ท่านเองก็จะได้รับคำแนะนำ และการรักษาในระดับเดียวกันกับมืออาชีพ ด้วยโครงการอันโดดเด่นไม่เหมือนใคร จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ

จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนับร้อยคน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ ได้คัดสรรทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัด ซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องกอล์ฟ มาให้คำแนะนำด้านสุขภาพ สำหรับนักกอล์ฟในเวบไซต์นี้ หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด ดอกเตอร์ กอล์ฟ พร้อมจะให้บริการท่านเสมอ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ
Dr. Nanthadej Hiranyasthiti Who is Dr.Golf?   How can Doctor Help?
  Doctor Golf คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และเป็นนักกอล์ฟเช่นกัน เขาเป็นผู้ประสานงานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ ในโครงการ Doctor Golf ที่จะคอยให้คำแนะนำและปรึกษาบนเวบไซต์นี้
  หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพร่างกาย โภชนาการ อาการปวดหรือบาดเจ็บ ท่านจะได้รับคำแนะนำในระดับมืออาชีพจากเว็บไซต์แห่งนี้ ข้อมูลในด้านต่างๆ สามารถแบ่งได้ดังนี้:
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 667 2885-6           พัฒนาการเล่นของท่านด้วยโภชนาการที่ถูกต้อง
  พัฒนาการเล่นด้วยการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง
  การวอร์มอัพ : ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนเล่นกอล์ฟ
  การป้องกันอาการบาดเจ็บด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างสมรรถภาพ
  อาการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในนักกอล์ฟ: สาเหตุ อาการ และการแก้ไข

         
Promotion Health Tips
    ปวดหลัง ปวดไหล่ ปัญหากวนใจนักกอล์ฟ
    ฝึกจิต พิชิตเกมกอล์ฟ
    YIPS เรื่องยุ่งยากของนักกอล์ฟ
    Sunburn อันตรายกว่าที่คิด
More stories
News  

กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกอล์ฟ
ไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


ภาษาไทย English Version